ppłk w st. spocz. Stanisław Tkaczyk

Pełniąc obowiązki na stanowisku dowódcy jednostki wojskowej udzielał konkretnej i wymiernej pomocy dla naszego koła. Wbijał jako gość honorowy - gwóźdź w drzewiec sztandaru koła. Po przejściu w stan spoczynku jest aktywnym członkiem koła. Zasługuje w pełni na wyróżnienie.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.