mjr rez. Franciszek Chiliński

Zaangażowany członek Związku. Wyróżnił się w wprowadzeniu do koła nowych członków spośród oficerów rezerwy nie będących żołnierzami zawodowymi. W pełni zasługuje na wyróżnienie wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.