st. chor. sztab. rez. Czesław Kucharski

Członek Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych od chwili jego powstania. Przejawia dużą aktywność organizacyjną w kole. W sposób właściwy realizuje statutowe obowiązki członka związku i koła. Zasługuje na wpis do Honorowej Księgi.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.