ppłk rez. mgr inż. Jerzy Szemborski

Członek Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych od chwili zwolnienia z czynnej służby wojskowej. Członek zarządu koła. Przejawia dużą aktywność organizacyjną. W pełni zasługuje na to zaszczytne honorowe wyróżnienie.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.