st. sierż. sztab. rez. Jan Chuchała

Skromny, zdyscyplinowany i aktywny członek koła. Sumiennie wypełnia zadania statutowe. Do związku należy od chwili przejścia do rezerwy. Zdaniem zarządu koła w pełni zasługuje na to zaszczytne wyróżnienie.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.