chor. sztab. rez. Stanisław Walkowiak

Aktywny członek zarządu koła. Przejawia wiele inicjatyw dla doskonalenia i poprzez działalność wydawniczą nasze poczynania przez co możemy eksponować działalność koła na zewnątrz. Za całokształt działalności związkowej zasługuje na wpis do Honorowej Księgi.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 10 stycznia 1998 r.