mjr Marek Piasecki

Kierownik Klubu Garnizonowego, zawsze przychylnie ustosunkowany do naszego koła. Chętnie zabezpiecza nasze potrzeby lokalowe na zebrania i planowane imprezy. Kilkakrotnie wyróżniony podziękowaniami i dyplomami. Za jego stosunek do koła i jego członków w pełni zasługuje na wpis do Księgi Honorowej Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 10 stycznia 1998 r.