ppłk w st. spocz. Mikołaj Oniszczuk

Wzorowy, aktywny członek Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych od chwili jego utworzenia. Zawsze w przeszłości i obecnie wspiera poczynania zarządu koła, służy dobrą radą, przez co przyczynia się do wysokiej oceny naszego koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 10 stycznia 1998 r.