ppłk w st. spocz. Feliks Krzyżostaniak

Dzięki radom i pomocy kol. Krzyżostaniaka koło nasze może i rozwija szeroko pojętą działalność statutową i osiąga wysokie rezultaty. Kol. Krzyżostaniak szczególnie zasłużył się naszej organizacji przy przeprowadzaniu zawodów strzeleckich występując w roli arbitra. Często przebywa w naszym kole i swoją postawą przyczynia się do prawidłowej pracy członków koła. Cieszy się pełnią naszego uznania.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 10 stycznia 1998 r.