Pan Jerzy Grzech

Prezes Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i BWP w Śremie. Sympatyk naszego środowiska emerytów i rencistów wojskowych oraz wojska generalnie. Dzięki naszym wzajemnym stosunkom organizacyjnym wzorowo układa się współpraca między Związkiem Kombatantów i naszym Kołem ZBŻZ.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 10 stycznia 1998 r.