ppłk dypl. rez. Ryszard Bańkowski

Jako szef sztabu jednostki patronackiej aktywnie wspomagał działalność koła. Po przejściu do rezerwy aktywny członek ZBZZ. Pełnił obowiązki wiceprezesa koła a obecnie jest sekretarzem zarządu koła. wnosi wiele wysiłku w wzrost szeregów koła, organizuje przedsięwzięć i godnie reprezentuje koło w środowisku miejsko-gminnym. W pełni zasłużył na wpis do Honorowej Księgi Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 10 stycznia 19968 r.