Pan Czesław Wolarczyk

Sympatyk naszego koła. Sponsorował fundację sztandaru dla koła oraz Fundację Pomocy Rencistom i Emerytom Wojskowym.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.