chor. w st. spocz. Mieczysław Wawrzyniak

Członek koła od momentu jego powstania. Jako Naczelnik Miasta i Gminy brał udział w zebraniu założycielskim koła. Do chwili obecnej przejawiał dużą aktywność na rzecz koła i propagowanie założeń statutowych związku. Wniósł duży wkład w przygotowanie fundacji sztandaru koła. Wchodził w skład komitetu fundacyjnego i organizacyjnego. Jako zastępca prezesa Związku Kombatantów w Śremie jest naturalnym, stałym łącznikiem miedzy kołem ZBZZ a Oddziałem ZK RP i BWP.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.