ppłk w st. spocz. Piotr Walada

Członek koła od momentu jego powstania, jeden z organizatorów koła oraz członek zarządu pierwszej kadencji. Aktywny działacz na rzecz rozwoju związku i koła. Do chwili obecnej, mimo trudności wynikających ze stanu zdrowia, uczestniczył aktywnie w działalności organizacyjnej.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.