Pan Stanisław Tomczak

Sympatyk naszego  związku i koła. Sponsorował fundację sztandaru dla koła. Wspomagał działalność koła zaopatrując w materiały poligraficzne.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.