chor. sztab. rez. Florian Selwet

Członek zarządu Koła. Drugą kadencję pełni funkcję skarbnika, z której wywiązuje się bardzo dobrze. Dba o finanse Koła, o oszczędne wykorzystywanie społecznych środków. Położył znaczące zasługi w okresie zbierania i kumulacji środków na sztandar Koła. Sumienny i aktywny członek zarządu Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.