Pan Czesław Pruchniewicz

Sympatyk naszego Koła. Sponsorował fundację sztandaru dla Koła oraz Fundację Pomocy Rencistom i Emerytom Wojskowym.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.