mjr w st. spocz. Karol Pietrzak

Członek od chwili powstania Koła. Prezes zarządu Koła pierwszej kadencji. Członek zarządu do roku 1995. Zrezygnował z członkostwa w zarządzie z powodu bardzo złego stanu zdrowia. Położył znaczne zasługi dla rozwoju Koła, jego prężności i aktywności członków. Członek pocztu przyjmującego sztandar Koła z rąk przedstawiciela MON.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.