Pan Marian Pędziński

Sympatyk Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Śremie. Wspierał w sposób znaczący  fundację sztandaru. Bezinteresownie prowadził wykłady na tematy uprawy roślin warzywnych. Dwukrotnie zaopatrzył nieodpłatnie członków Koła (działkowców) w zestawy nasion firmy, którą kieruje.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.