st. chor. rez. Edward Pezdek

Członek koła od 10.03.1989 r. Bardzo aktywny działacz na rzecz spraw socjalnych środowiska emerytów i rencistów wojskowych. Aktualnie wiceprezes zarządu Koła do spraw socjalnych. Dużą aktywnością wykazał się w komitecie organizacyjnym fundacji sztandaru dla Koła. Z racji osobistych kontaktów w środowisku miejskim ma duże możliwości wpływu na korpus podoficerów i chorążych, co owocowało napływem ich do naszego związku. Przyczynił się w znacznej mierze do wzrostu szeregów naszego Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.