ppłk w st. spocz. Jan Pałka

Członek koła od chwili jego powstania. Brał aktywny udział w zebraniu założycielskim. Zaangażowany w rozwój Koła. W kolejnej kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła. Do chwili obecnej - mimo złego stanu zdrowia - uczestniczy aktywnie w życiu Koła. Radą i doświadczeniem służy młodszym kolegom. Położył zasługi w rozwoju i organizacyjnym krzepnięciu Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.