Pan Zdzisław Maciejewski

Sympatyk Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Śremie. Sponsorował fundację sztandaru naszego Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.