ppłk w st. spocz. Kazimierz Kotewicz

Członek koła od 14.02.1982 r. Aktywny członek zarządu Koła, a w latach 1991 -94 prezes zarządu. Wzorowo kierował organizacją, uaktywniając działalność członków. Inicjator fundacji sztandaru dla Koła. Przyjmował sztandar z rąk D-cy 4 KL - gen. bryg. pil. Franciszka Macioły. Wyróżniony Honorową Odznaką za Zasługi dla ZBŻZ oraz wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ województwa Poznańskiego.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.