płk w st. spocz. Ryszard Komorowski

Członek koła od 14.02.1982 r. W latach 1981 - 82 jako Przewodniczący Rady Miasta i Gminy wspierał działalność ZBŻZ. Aktywny członek Koła, drugą kadencję jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła. Bardzo aktywny w środowisku, zaangażowany w sekcji historyczno - szkoleniowej poprzez przygotowywanie odczytów. Wtróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ województwa Poznańskiego.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.