Pan Bogusław Klaczyk

Sympatyk naszego Koła. Sponsorował fundację sztandaru dla Koła oraz Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.