st. sierż. sztab. rez. Roman Kasprzak

Członek koła od chwili jego powstania. Brał udział w zebraniu założycielskim, na którym został wybrany sekretarzem Koła i pozostał nim do końca pierwszej kadencji. Aktywny członek Koła, zaangażowany społecznie. W pierwszym okresie istnienia Koła wniósł liczący się wkład w rozwój  i działalność Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.