płk w st. spocz. Józef Jeż

Płk Józef Jeż wstąpił do ZBZZ w 1981 r. Był zastępcą prezesa zarządu Koła w pierwszej Kadencji oraz członkiem zarządu Koła do 1992 r. W latach 1992 - 93 jako kierownik sekcji do współpracy z innymi organizacjami i młodzieżą szkolna oraz żołnierzami zasadniczej służby wojskowej, energicznie realizował społeczne zadanie. Bardzo zdyscyplinowany i doświadczony członek związku. W trudnym okresie transformacji ustrojowej lat 1989 - 91 był jednym z aktywnych, dzięki którym Koło nasze nie rozpadło się. Uczestnik II-ej wojny, zasłużony wychowawca młodych żołnierzy. Wielokrotnie wyróżniany.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.