Pan inż. Jan Baier

Wybitny działacz społeczny, znany nie tylko w województwie poznańskim. Sympatyk Wojska Polskiego i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Prezes Towarzystwa Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. W minionym 15-leciu wspierał działalność Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 kwietnia 1996 r.